Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o dotację na wykonaną zmianę ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Autor: redakcja UMJG

21.9.2020 - 11:59

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o dotację na wykonaną zmianę ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Do 30 września 2020 r. będą przyjmowane wnioski do zmiany systemu ogrzewania dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Z uwagi na wprowadzoną przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zmianę zasad Programu Priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, z którego Miasto Jelenia Góra pozyskuje środki na dofinansowanie likwacji kotłów stałopalnych na zasadach określonych w uchwale nr 171.XV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki od dnia 01.01.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 12) zmienionej uchwałą nr 179.XVII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2020 r. poz. 1865),  z dniem 30 września 2020 r. zakończony zostanie nabór prowadzony przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra, wniosków właścicieli domów jednorodzinnych.